Kody UFI zagościły na etykietach

Dla nas wszystkich bezpieczne korzystanie z preparatów jest bardzo ważne. Dotyczy to wszelkich substancji, które uznawane są za niebezpieczne i groźne dla zdrowia, życia lub środowiska naturalnego. W obecnych czasach obowiązują takie przepisy prawne, które wymagają na producentach umieszczania specjalnych informacji na etykietach swoich produktów.

Warto wiedzieć gdzie szukać kodów UFI

kod ufi na etykiecieDo otrzymania kodu UFI potrzebne jest zgłoszenie się do specjalnego systemu rejestracji substancji niebezpiecznych oraz ich mieszanin. wiele z nich posiada indywidualne, niepowtarzalne cechy, dlatego konieczne jest nadawanie im identyfikacyjnych unikatowych numerów, czyli własnie UFI. Wszystkie szkodliwe produkty sprzedawane obecnie na terenie Unii europejskiej muszą posiadać takie numery, aby móc skutecznie radzić sobie w sytuacjach zagrożenia, które mogą przytrafić się w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności lub wypadku. Numer zawiera szesnaście znaków, co sprawia, że liczba kombinacji jest praktycznie nieograniczona i każdy produkt może posiadać indywidualny, niepowtarzalny ciąg znaków. Warto wiedzieć, gdzie znajdziemy kod UFI na etykiecie danego produktu. Zwykle jest on umieszczony na odwrocie, tam, gdzie wypisane są jego składniki. Umieszczenie go tam jest nie tylko dobrą wolą producentów, ale tez ich prawnym obowiązkiem, na podstawie którego mogą w ogóle handlować swoimi towarami.

Hurtownicy często dysponują kartami katalogowymi danych substancji, jednak finalni odbiorcy nie wiedzą, co zrobić, gdy zatrują się danym detergentem albo środkiem chemicznym. Po zadzwonieniu na odpowiednią infolinię będziemy mogli uzyskać informacje dotyczące tego, jak należy postępować, aby uratować siebie lub bliskie nam osoby w przypadku zatrucia takim towarem.


Opublikowano

w

przez

Tagi: