Zapalenie ropne

Zapalenie ropne w głębi tkanek może występować w postaci ograniczonego ogniska lub też może się szeroko rozlewać. Zapalenie ropne rozlane, toczące się w wiotkiej tkance łącznej, nazywamy ropowicą (phlegmone). Ropowica jest wyrazem zarówno znacznej zjadliwości drobnoustrojów, jak też nieskuteczności obrony organizmu, ustrój bowiem nie jest w stanie ograniczyć i zlokalizować ogniska zakażenia.

Czytaj dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)
Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Układ przywspółczulny

Jak wynika z powyższego zestawienia, układ współczulny zwiększa procesy dysymilacji i pobudza te wszystkie czynności, które są niezbędne w aktywnym życiu, w pracy, walce, niebezpieczeństwie, hamuje zaś czynności narzędów, które nie są niezbędne w tych warunkach (,,układ czuwania, pracy i walki”).

Układ przywspółczulny hamuje przeważnie czynności związane z pracą i stanami emocjonalnymi. Wzmaga zaś procesy asymilacji i odnowy, pobudzając te czynności, które służą procesowi przyswajania („układ snu, spoczynku i odbudowy”).

Czytaj dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)
Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Limfocyty

Limfocyty, których jest średnio 25-30% w stosunku do ogólnej ilości krwinek białych, powstają w ośrodkach rozmnażania tkanki limfatycznej (węzłach chłonnych, śledzionie, kępkach Peyera, migdałkach itp.). Komórką macierzystą limfocytów jest limfoblast. Limfocyty mają małe zdolności do fagocytozy i ruchu pełzakowatego. Wytwarzają natomiast wiele fermentów i przeciwciał, spełniając dzięki temu dużą rolę w odporności.

Czytaj dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)
Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Zapalenia uszkadzające

Zapalenia uszkadzające mogą być ostre lub przewlekłe. W zapaleniach ostrych następuje tak szybki rozpad miąższu danego narządu, że niekiedy brak jest odczynowych procesów wytwórczych. W zapaleniach przewlekłych rozpad miąższy jest powoi- niejszy i występuje równocześnie rozrost tkanki łącznej, śródmiąższowej, która uciska na miąższ powodując jego zanikanie.

Czytaj dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)
Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Nowotwór

Nowotwór rozrasta się na podłożu macierzystej tkanki prawidłowej, z której wyodrębnia się ze względu na różnice biologiczne i morfologiczne. W niektórych przypadkach można dostrzec stopniowe narastanie tych różnic (zwłaszcza morfologicznych), co określamy nazwą nowotworzenia lub rakowacenia. Takie wczesne okresy wytwarzania się tkanki nowotworowej są łatwiejsze do zlikwidowania niż w pełni rozwinięty proces nowotworowy.

Czytaj dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)
Opublikowano Artykuły | Skomentuj